top of page
BEVOLKINGSVERGADERING  |  26.9.2017  |  19:00 U

Het Groene Lot

van

Wichelen

Het Burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant voor klimaat en
energie, is het “grootste klimaat- & energie-initiatief ter
wereld”
, waarmee duizenden lokale en regionale overheden
(meer dan 190 miljoen inwoners) zich vrijwillig engageren om de
klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie op hun grondgebied te verwezenlijken.


Als nieuwe ondertekenaar engageert de gemeente Wichelen zich om tegen 2030 de totale jaarlijkse CO2-uitstoot terug te dringen met 40%

 

Bevolkingsvergadering

Tijdens onze campagne “Het groene LO2t van Wichelen” staat de inspraak van de burger centraal. Immers, de burger (57%) en onze verplaatsing (25%), zijn samen verantwoordelijk voor maar liefst82% van de totale CO2 uitstoot.

Daarom werd de burger opgeroepen om suggesties te doen om deze doelstelling te behalen. Een aantal uitgelote burgers,
“de klimaatambassadeurs”, werkten onder begeleiding van een studiebureau eveneens voorstellen uit inzake bouwen, energie en mobiliteit.

 

Al deze maatregelen stellen wij graag aan u voor op een publiek inspraak-en infomoment. Want we willen ook graag jouw mening weten!

Wanneer? dinsdag 26 september 2017, 19.00 uur 
Waar? kapel van de Bruinbeke, Wanzelestraat te Schellebelle

De Convenant

Waar zit de CO2 uitstoot in Wichelen?

In onze gemeente ligt 57% van de CO2-uitstoot bij de gezinnen. Logisch, gezien het landelijk karakter met een beperkte industrie. Samen met ons verplaatsingsgedrag (transport, 25 %) zijn we allen samen verantwoordelijk voor maar liefst 82 % van de CO2-uitstoot in onze gemeente. De grootste milieuwinst kunnen we dus halen bij onszelf.

Het groene lot van Wichelen

Omdat de gezinnen hoofdrolspelers zijn in dit verhaal willen wij samen met de gezinnen, door actieve burgerparticipatie, concrete maatregelen uitwerken. De participatie bestaat uit 2 grote luiken:

  • De loting van 30 burgers die als het ware klimaatambassadeurs worden en voorstellen zullen uitwerken in overlegtafels of “klimaattafels”

  • Finaal wordt een open burgervergadering georganiseerd waarin iedereen zijn laatste zeg kan doen. Zo willen we de mening horen van alle Wichelaars! 

Waarom een loting?

De gemeente Wichelen verkiest een loting onder de volwassen bevolking om zo een representatieve doorsnede van de samenleving te bekomen. Dit volgens hetzelfde principe van de volksjury bij een assisenproces. Op die manier worden maatregelen voorgesteld door mensen die niet noodzakelijk eenzelfde visie en achtergrond delen (een optimale denktank dus).

Om de loting zo onschuldig en eerlijk mogelijk te laten verlopen, werd ze gedaan door de Wichelse kleuters die 18 jaar worden in 2030.

Samenwerking

De loting?
Samenwerking
Past Events
Sponsors
Doel

Zo hopen we met z’n allen het streefdoel van 40% minder CO2-uitstoot te halen tegen 2030 

UW MENING TELT

Wij geloven dat we deze doelstelling alleen kunnen halen wanneer de voorstellen door zo veel mogelijk inwoners gedragen zijn. Daarom willen we graag jou mening en ideeën horen. Jouw voorstellen worden tijdens de klimaattafels aan de ambassadeurs voorgelegd.

Geef jouw mening door en ga zo mee in debat!

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Schrijf je in en blijf op de hoogte over 'Het groene lot'

Inschrijven
Contact
Contact

Bericht ontvangen!

Milieudienst
Wichelen

Oud Dorp 2

9260 Wichelen

Tel: 052 43 24 15

Fax: 052 43 04 25

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon

© 2017 by Kenneth Taylor @ Wichelen

bottom of page